Tuesday, 16 October 2012

BAHASA MELAYU SPM: Pemahaman Prosa Klasik : Hikayat Siak

BAHASA MELAYU SPM: Pemahaman Prosa Klasik : Hikayat Siak: Set 1 Hikayat Siak Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ay...

No comments:

Post a Comment